top of page
Billede af Linus Nylund

KOGNITIV TERAPI OG BEHANDLING AF ANGST

Få effektiv behandling af angst i Esbjerg

Kognitiv terapi er den mest anvendte behandlingstilgang til angst, og gode resultater er fundet ved behandling af stress. Kognitiv terapi er den mest velundersøgte psykologisk behandling, og er 1. valget ved en lang række problemstillinger fx depression.

Kognitiv terapi handler om hvordan vi opfatter verden og hvad vi tænker om den. Vores tanker "farver" nemlig hvordan vi føler og hvad vi gør. Hvis min første tanke er at der vil gå noget galt, så bliver jeg nervøs. Det er selvfølgelig lidt simpelt sat op, men tingene hænger sammen. Igennem kognitiv terapi lærer du at forholde dig til dine tanker. Du lærer at se tingene mere realistisk og handle derefter.

Når du modtager behandling for angst eller stress ved en psykolog der anvender kognitiv terapi, vil du opleve:

  • En grundig udredning af dine vanskeligheder

  • Undervisning i hvordan psyken virker

  • Værktøjer til at arbejde med dine tanker

  • Eksponeringsudfordringer, hvor du skal ud og udfordre din angst

  • At skulle arbejde med hvordan du ser dig selv

Kognitiv terapi: About Me

Feedback og måling af effekt

Man kunne tro at psykologer er rigtig gode til at vurdere, om vores klienter synes det har været en givende samtale. Forskningen viser dog noget andet: Psykologer har faktisk rigtig svært ved det. For at tage det seriøst, så er det vigtigt at man efter hver samtalen har en fælles evaluering. Her stilles tre spørgsmål:

  • Har det været en meningsfuld samtale?

  • Hvad tager du med dig fra i dag?

  • Er der noget du kunne ønske foregik på en anden måde

Ved at sammen gennemgå disse tre spørgsmål efter hver samtale, sikrer vi at du får den terapi der passer bedst til dig. Dit psykologforløb hos mig skal give mening, og du skal være enig i den retning vi tager.

Anvendte måleskemaer

​Ved første samtale vil du få udleveret to skemaer, som viser hvordan du har det inden vi går igang med behandlingen.

Angst-symptom-spørgeskemaet

Dette skema måler på hvordan dine angstsymptomer ser ud, og hvor meget de påvirker dig i hverdagen. Skemaet er udviklet af professor og overlæge Per Bech.

Perceived Stress Scale

Dette skema er udviklet til at måle i hvor høj grad du føler dig hæmmet af stress og hvordan stressen påvirker din hverdag. Skalaen har været igennem en grundig oversættelse og validering til brug i Danmark

Dine svar på disse spørgeskemaer vil blive gemt i din journal. Efterfølgende vil du ved hver 5. samtale skulle udfylde spørgeskemaerne igen. Dermed får vi løbende mål på udviklingen i dine symptomer. Dette er værdifuld viden, som vi sammen kan bruge til at tilpasse din behandling og sørge for fremskridt.

bottom of page