top of page

GENERALISERET ANGST

Generaliseret angst er en angstlidelse, hvor man føler en nærmest konstant og vedvarende ængstelighed eller bekymring om forskellige aspekter af sit liv, såsom arbejde, familie, sundhed eller økonomi. Dette kan føre til en række fysiske og følelsesmæssige symptomer, herunder nervøsitet, hjertebanken, svimmelhed, irritabilitet og søvnproblemer.

På denne side kan du læse mere om generaliseret angst, hvordan det kan opleves og hvordan det kan behandles med kognitiv adfærdsterapi.

Generaliseret angst

Introduktion til generaliseret angst

Generaliseret angst kan have forskelligt udtryk fra person til person, men det er karakteriseret ved en vedvarende oplevelse af bekymring omkring mange forskellige områder af ens liv. Det er denne generelle og brede bekymringstendens som kendetegner generaliseret angst, hvor andre angsttyper er mere afgrænsede fx om ens eget helbred. Disse bekymringer kan være yderst vanskelige at kontrollere, og de kan påvirke ens daglige funktionsniveau i en sådan grad at de markant sænker ens livskvalitet.

For eksempel kan man med generaliseret angst bekymre sig om sit arbejde, selvom der ikke har været nogen særligt konkrete problemer på arbejdspladsen. Man kan bekymre sig om sin præstation, sit forhold til sine kollegaer og usikkerhed om ens fremtidige karriereudsigter. Sådanne bekymringer kan ødelægge ens evne til at fokusere på sine opgaver, sænke ens produktivitet og gøre så man ikke kan udholde sin tid på arbejdspladsen.

På samme måde kunne man med generaliseret angst bekymre sig om sine relationer til familie og venner, selvom der igen ikke er nogen konkrete problemer. Man kan bekymre sig om at miste sine elskede eller om at man ikke er i stand til at opfylde deres behov og forventninger.

Der er altså ingen afgrænsning af hvad man kan bekymre sig om når man lider af generaliseret angst. Sådan er det naturligvis for alle mennesker, men det der gør det til angst er omfanget, hvor meget det forstyrrer og den lidelse man oplever i forbindelse med bekymringerne.

Behandling af generaliseret angst

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en effektiv behandling for generaliseret angst. Denne form for terapi fokuserer på at identificere og ændre de negative tanker og adfærd, der bidrager til angstsymptomerne. KAT involverer typisk en række trin, der kan omfatte:

  1. Psykoedukation om generaliseret angst: Her vil du blive grundigt uddannet til at forstå hvordan angst fungerer, hvorfor du reagerer som du gør og hvordan angst kan udvikle sig over tid.

  2. Identificering af negative tanker og overbevisninger: Her vil vi sammen øve at identificere de negative tanker og overbevisninger, der bidrager til din angst. Det kunne fx være overbevisninger om at det altid nytter sig at bekymre sig, eller forestillinger om konsekvenser ved at lave fejl.

  3. Udfordring af negative tanker: Når du har lært at identificere dine bekymringer som angst, vil vi sammen øve at udfordre disse bekymringer. Du er sikkert vant til at prøve at overbevise dig selv om at tingene nok skal gå, men det er typisk som om at det ikke virker. Dette kan heldigvis godt ændres, men det kræver træning og en forståelse af hvordan angst fungerer.

  4. Ændring af negative adfærdsmønstre: Hvis man bekymrer sig i voldsom grad, så vil det typisk ændre hvordan man opfører sig. Er man fx bekymret for om ens familie har det godt, så vil man typisk tjekke det ved at ofte spørge dem om hvordan de har det. Det giver god mening, men en sådan adfærd er desværre med til at fastholde bekymringerne. Sammen vil vi finde alternative handlinger ved sådan bekymring, og finde måder hvorpå du kan øve at ikke være styret af dine bekymringer.

  5. Eksponering: Ved eksponering udsætter man sig gradvist for de ting der normalt udløser ens angst. Her vil du træne at udfordre din forsigtighed og de ting du har undgået, imens du anvender de færdigheder og teknikker, som du har lært i terapien.

Kognitiv adfærdsterapi kan være en langsigtet og udfordrende proces, men det kan give betydelige fordele for personer med generaliseret angst. Terapien hjælper dig med at lære, hvordan du kan tænke mere realistisk og håndtere din angst på en mere konstruktiv måde. Hvis du lider af generaliseret angst, kan du få behandling hos Klinik for Angst hos en specialiseret psykolog.

Generaliseret angst
bottom of page