top of page
Billede af Marek Piwnicki

ANGST

Angst er grundlæggende en naturlig reaktion på fare. Det er kroppens og hjernens måde at få os til at handle; for når der er noget som er farligt, så skal vi jo gøre noget og kroppen samt hjernen skal i gang! Desværre kan den mekanisme tage overhånd. Vi kan reagere som om der er fare på færde, selvom der egentlig ikke er det. Vi kan blive lammet af angst, som hæmmer os i at leve det liv vi gerne vil.

Angst kan vise sig på mange måder, men typisk vil man mærke:

 • Fysiske symptomer (fx hjertebanken, anspændthed)

 • Katastrofetanker (fx om alt der kan gå galt, at man vil fejle)

 • Negative følelser (fx frygt, skam og selvbebrejdelse)

 • Forandringer i adfærd (fx at man trækker sig, overforberedelse)

Der er mange forskellige typer af angst og angstdiagnoser. På denne side kan du læse mere om angst, hvorfor man får det og hvordan kognitiv terapi hos en psykolog kan foregå.

Angst: About Therapy

HVAD ER ANGST?

Som nævnt er selve angstfølelsen forbundet til en helt naturlig mekanisme i kroppen og sindet. Det er hvad man kalder for vores ”alarmberedskab”, hvilket også er kendt som ”kamp-flugt-frys-systemet”. Forestil dig at du er ude på en gåtur, så ser du en person der ikke har set en bil der er på vej lige hen imod ham. Hvordan ville du så have det i kroppen? Hvad ville der ske i dit hoved? Formodentlig vil du opleve at dit hjerte banker voldsomt hurtigere, dine muskler bliver spændte og dit fokus vil være rettet mod personen og hvad du kan gøre for at hjælpe. Vores alarmberedskab gør os i en sådan situation faktisk stærkere, hurtigere og mere fokuseret. Det er altså helt grundlæggende en god mekanisme.

Samtidig er vi mennesker i stand til at forestille os ting der ikke sker lige nu. Vi kan tænke symbolsk, og altså se farerne inden de opstår. Igen en nyttig ting, fordi vi herigennem kan undgå at komme i farlige situationer, fx ved at forudse at den busk der bevæger sig ude på savannen nok skjuler en løve.

Kombinationen af vores alarmberedskab og vores evne til at forestille os ting, danner grundlaget for at udvikle angst. Angst forstås her, som den unødvendige og gentagne igangsættelse af alarmberedskabet uden at man har kontrol over det.

Det kan jo lyde tilforladeligt, men det kan være ekstremt pinefuldt og hæmme en fra at gøre de ting man ellers gerne ville. Døjer man med angst vil man nemlig typisk opleve at undgå de situationer der igangsætter alarmberedskabet. Eller man forsøger at forhindre at angsten sætter i gang ved at være ekstra forsigtig og forberedt. Angst kan nemlig føles meget ubehageligt og som et uforståeligt tab af kontrol. Mange udvikler derfor også det man kalder ”angst for angsten”.

Hjort
Angst: Tekst

HVORFOR FÅR MAN ANGST?

I mine angstbehandlingsforløb møder jeg mange der sidder med en dyb undren om deres angst. De har svært ved at forstå hvad der sker med dem når angsten viser sig, men især har mange svært ved at forstå hvorfor og hvordan de er blevet ramt af angst.

Desværre er der sjældent et enkelt let svar på hvorfor man bliver ramt af angst. Psykologisk forskning har tydeliggjort, at udviklingen af angst skyldes en blanding af: genetiske, opvækstmæssige, sociale og individuelle faktorer. Samtidig kan angst typisk starte med at vise sig i perioder hvor man er udsat for stress og/eller pres.

Et par pointer er vigtige at understrege her:

 • Alle kan blive ramt af angst, for vi har alle et alarmberedskab som kan igangsætte sig på unødvendige tidspunkter.

 • Det er ikke din skyld at du døjer med angst, og du kan ikke bare ”tage dig sammen”.

 • Angst kan behandles og kognitiv adfærdsterapi hos en psykolog er førstevalget.

Billede af Aarón Blanco Tejedor

TYPER AF ANGST

Angst er en lidelse der rammer et bredt udsnit af befolkningen. Faglærte, ledere, studerende, unge og gamle, alle kan blive ramt af angst. Faktisk rammer angst så mange, at over 20 % af befolkningen i løbet af deres liv vil blive ramt af en decideret angstlidelse. Samtidig må jeg understrege: Vi kan alle mærke angst og vil alle mærke angst på et tidspunkt i vores liv. Angst er ikke farligt, men nogle gange vokser det så meget at vi har brug for hjælp til at komme ud af det.

I Klinik for Angst behandles alle typer angst, herunder:​

KOGNITIV TERAPI

Når man får kognitiv angstbehandling hos en psykolog, tager vi udgangspunkt i hvordan angsten viser sig for dig. Sammen vil vi undersøge din angst, hvad der udløser den, og hvordan angsten påvirker dig. Det er vigtigt, for angsten kan nemlig vise sig på meget varierende vis.

Derefter vil man i kognitiv terapi, med udgangspunkt i dine oplevelser, gennemgå hvad angst egentlig er for en størrelse, og hvordan man kan gøre noget ved den. Man kan groft sagt sige, at man skal arbejde med følgende:

 • Måle og registrere hvordan angsten viser sig og hæmmer dig.

 • De tanker du gør dig om det der provokerer angsten (fx det at holde oplæg).

 • Eksponering overfor det angstprovokerende, dvs. at gradvist udfordre de skræmmende situationer.

 • Tilbagefaldsforebyggelse

bottom of page