top of page
Billede af Fey Marin

DØDSANGST

For nogle bliver bekymringer og tanker om døden til decideret angst. Dødsangst er ikke en officiel diagnose i sig selv, men fremkommer som centralt element i en række angstlidelser såsom; helbredsangst, generaliseret angst og panikangst. Dødsangst kan også stå alene, hvor tanker og følelser kredser om døden. En sådan angst kan tage flere former:

  • Angst for at lide en for tidlig død.

  • Angst for andres død.

  • Angst for efterlivet og/eller intetheden efter døden.

  • Angst for at døden gør livet meningsløst.

På denne side kan du læse mere om hvordan dødsangst opstår og hvordan den kan behandles

Dødsangst: About Me

Alle mennesker har et iboende medfødt instinkt for at skulle overleve. Når vi så oplever at være i fare, aktiveres vores alarmberedskab. Det kaldes også for ”kamp, flugt og frys”-responsen, der skal gøre sådan at vi er i stand til at handle hurtigt og effektivt! Den følelse kender vi alle, fx hvis vi bliver pludseligt skræmte eller hvis vi er meget nervøse inden vi skal noget vigtigt. Så banker vores hjerte løs, musklerne bliver spændte, vi trækker vejret hurtigere og hjernen kører med 110 % i timen. Det kan godt føles voldsomt, frustrerende og skræmmende i sig selv, men det er faktisk rigtigt nyttigt når der er fare på færde.
Nu er vi heldigvis typisk ikke i decideret risiko for at dø i hverdagen, her er ikke krig, hungersnød eller lignende. Alligevel døjer mange med ængstelighed når de tænker på døden. Vi behøver nemlig ikke være i konkret fare, før vores alarmberedskab sætter i gang. Bare det at tænke på noget farligt, kan gøre så kroppen er klar til at passe på os.
Samtidig kan det være rigtigt svært at forholde sig til døden. Faktisk så svært, at man i psykologien decideret taler om ”Terror management”. Det ses faktisk, at menneskets instinkt for selvbevarelse kommer i konflikt med en erkendelse af dødens uundgåelighed. Det skaber en følelse af ”terror”/rædsel i os, som vi søger at håndtere. Det er når vi ikke kan håndtere denne rædsel, at vi kan udvikle tilbagevendende angstsymptomer.

HVORFOR FÅR MAN DØDSANGST?

Dødsangst: About Therapy

SPECIALISERET PSYKOLOGBEHANDLING AF DØDSANGST

Behandlingen af dødsangst hos en psykolog tager altid udgangspunkt i en grundig udredning. Sammen vil vi gennemgå dine symptomer, hvordan du har det generelt og hvordan dine udfordringer har udviklet sig.

Såfremt dine vanskeligheder bedst kan forstås som dødsangst, vil vi tage en snak om hvordan angst fungerer helt grundlæggende. Det er nemlig rigtig vigtigt, at du får en forståelse for, hvordan det kan være at du reagerer så voldsomt i situationer hvor det ikke føles relevant. Fx kan det føles underligt at man pludselig bliver bange, når man bare er hjemme på sofaen, men typisk kan det faktisk give rigtig god mening.

Herfra vil behandlingen tage udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi. Det betyder at vi skal se på dine tanker om døden, de følelser de giver og hvad du måske gør for at undgå at komme til at tænke på døden. Fokus i behandlingen bliver, at stille og roligt hjælpe dig til at forholde dig til døden, og gøre sådan at du ikke behøver at forsøge at undgå at tænke eller høre om den. Man kan sige, at vi sammen vil træne dig i at afmystificere døden, at udfordre den og ikke lade døden hæmme dit liv.

Dødsangst: About Therapy
bottom of page